Dzisiaj jest:
  google yahoo
 
 
 
 .: Menu
*Strona główna
* Aktualności
* Ogłoszenia
* Historia
* Kalwaria
* Kościół
* Kościół TV
* Msze święte
* Rekolekcje
* Dom Pielgrzyma
* GLOTOVIA
* InFORMATOR
* Rada Ruchów Katolickich
* Kontakt
 

 .: Linki
Opoka
Adonai
Katolik
Bosko
Mateusz
Wiara
Spowiedź
Odnowa w Polsce
Odnowa na Warmii
Dom rekolekcyjny
Odnowa na Podlasiu
Wspólnota Kanaan
Głotowo
Glotowo
Strona kts
Soli Deo Omnia
 

 .:  Statut Stowarzyszenia Glotovia
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą "Glotovia" działające na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, zwane w dalszej części niniejszego Statutu "Stowarzyszeniem", zrzesza osoby pragnące uczestniczyć w realizacji jego misji.

§ 2
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwo w podnoszeniu poziomu życia społeczno - gospodarczego terytorium gminy Dobre Miasto oraz miejscowości gmin ościennych położonych w obrębie obszaru znanego pod historyczną nazwą Glotovia, poprzez aktywne wykorzystanie i promocję intelektualnych i materialnych jego zasobów.

§3
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Głotowie, wsi położonej w Gminie Dobre Miasto.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym charakterze i profilu działania.

§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, wolontariuszy i współpracy z samorządem terytorialnym. Za zgodą Walnego Zebrania i w granicach określonych przez Radę Stowarzyszenia może nastąpić zatrudnianie pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 7
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Stowarzyszenie może przyznawać osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji jej statutowych celów, ustanowione przez Zarząd tytuły, dyplomy honorowe, odznaki i medale, a także inne nagrody i wyróżnienia.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu i przedmiocie działania.
§ 8
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

 .: Galeria
 

 .: Księga gości


Poczytaj wpisy
Dopisz się do księgi
 

 .: Liczniki
On - line: Odwiedzin:

 

© Copyright by Marek Proszek 2007